Welkom!


All2gether: de naam zegt het al. Gezamenlijk willen wij het voor de deelnemers mogelijk maken om (weer) zo volwaardig mogelijk in de samenleving mee te doen. Dit is dan ook onze belangrijkste doelstelling; samen met de begeleiding wordt onderzocht welke mogelijkheden de deelnemer daartoe heeft. Omdat wij per activiteit maximaal 4 deelnemers toelaten, heeft de begeleider meer tijd en aandacht per deelnemer.

Per deelnemer wordt, in overleg met hun persoonlijke begeleider, een begeleidingsplan opgesteld waarin onder andere de doelstellingen en aanpak worden beschreven.

Deelnemers kunnen na goed resultaat van een activiteit c.q. behalen van de doelstellingen uit het begeleidingsplan, een getuigschrift behalen.

Per activiteit is er 1 begeleider maar omdat er regelmatig overleg plaatsvindt met alle begeleiders is continuïteit gewaarborgd.